Privacyverklaring MA Community

MA Community  gevestigd  aan de Bredaseweg 108a, 4902 NS Oosterhout (NL), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

MA Community

Bredaseweg 108a

4902 NS  Oosterhout

mail@ma-community.nl

www.ma-community.nl


MA Community acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij je gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, www.ma-community.nl en gerelateerde websites en Diensten.Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die MA Community aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij  of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om informatie te verkrijgen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over  je activiteiten op onze website
  • Gegevens over  jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer (indien in buitenland gevestigd)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:


 • Het afhandelen van je betaling;
 • Verzenden van onze mail, nieuwsbrief en/of reclamefolder waar je toestemming voor gegeven hebt om deze te versturen en waar je je te allen tijde weer van kunt uitschrijven;
 • Je  te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • MA Community analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • MA Community verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter geen leeftijden van bezoekers controleren. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@ma-community.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

MA Community neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de MA Community) tussen zit. Management Assistance B.V. en de MA Community gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:


Huddle, een CRM systeem om gegevens te verzamelen van (potentiële) klanten om deel uit te kunnen maken van een community. Wij verzamelen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor verwerking van administratieve zaken.

Plug & Pay, een geautomatiseerd betaalsysteem om betalingen van bestellingen af te handelen.

Exact Online, een boekhoudprogramma waarmee alle facturen worden verzameld, van zowel inkoop als verkoop, om de belastingdienst te informeren en aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting te doen.

Mailblue voor het verzamelen van naam,- en e-mailadresgegevens om, nadat toestemming is verleend via een opt-in-regeling, een mail toe te sturen. Deze kan op ieder moment door ontvanger zelf worden opgezegd.Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers volgens de wettelijke bewaartermijn.

De MA Community bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van zeven jaar, welke ook de belastingdienst hanteert, voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer (indien in buitenland gevestigd)
 • IP-adres
 • Gegevens over  je activiteiten op onze website
  • Gegevens over  jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we je een kopie bezorgen van de gegevens die we over je verwerken. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Indien je van mening bent dat de verstrekte informatie die we over je verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Je hebt  ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je je klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Delen van persoonsgegevens met derden

We delen geen informatie met derden zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. de MA Community blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Doorgifte van persoonsgegevens

De MA Community maakt gebruik van enkele bedrijven en applicaties welke in het buitenland gevestigd zijn en welke gebruik maken van voorwaarden welke vallen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het gaat hierbij om onder andere  MailBlue (Active Campaign), Google,  LinkedIn en Facebook. In de voorwaarden van deze in het buitenland gevestigde bedrijven staat dat zij  “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn, en hoe zij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

Voor andere overdrachten, kunnen we je gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

MA Community gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. de MA Community gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Wij plaatsen en gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

 • Functionele cookies: Om onze website goed te laten werken.
 • Analytische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om de ervaring op onze website en de effectiviteit van advertenties te verbeteren.
 • Marketing / Tracking cookies: Om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen die aansluiten bij je interesses.
 • Social cookies: Om je in staat te stellen je reactie te delen door middel van ‘likes’ of commentaar. Deze cookies kunnen door de bijbehorende social media partijen worden gebruikt om persoonlijke profielen van je op te bouwen.


Beveiliging van jouw gegevens

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.


Foto’s, video en andere media tijdens onze sessies

MA Community maakt tijdens de sprekers- en workshopsessies soms foto’s en video’s.  Deze kunnen gebruikt worden voor onze online activiteiten zoals op LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram en de website. Door deel te nemen aan een activiteit van de MA Community geef je automatisch toestemming hiervoor en kun je op de foto of film op een van deze sites komen te staan. Je hebt het recht om dit te voorkomen en kan hiervoor een verzoek indienen bij desbetreffende fotograaf of cameraman voorafgaande aan het evenement of de workshop.


Reacties op onze website

Het is mogelijk een reactie te plaatsen onder de blogs op onze website www.ma-community.nl. Wij gaan er van uit dat je bij het plaatsen van een reactie deze privacyverklaring hebt doorgelezen en zelf bij volle verstande toestemming geeft om de reactie op de website te plaatsen. Mocht je een reactie willen verwijderen, dan kun je dit te allen tijde zelf doen of het verzoek neerleggen bij mail@ma-community.nl. Wij zullen binnen vijf werkdagen de reactie verwijderen.


Cookies aanpassen?

Klik hier om je cookievoorkeuren aan te passen: Mijn cookie voorkeuren aanpassen


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 13 september 2021